Затверджено

 

                                                          рішенням 13 сесії Гавришівської                                             
                                                                                                                          сільської ради 7 скликання

                                                                                      

від 13 грудня 2016 р.

                  

М.П.

 

 

 

 

 

 

Програма

зайнятості Гавришівської сільської територіальної     громади 
Вінницького району

Вінницької області

на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета програмизабезпечення реалізації державної політики зайнятості та соціального  захисту населення від безробіття на території;

здійснення повноважень сільською радою на підставі економічного  розвитку,  надання соціальних послу незайнятому населенню та забезпечення фінансування видатків на цю мету з різних джерел.

Основні завдання програми:

§         удосконалення форм та методів співпраці між виконкомом сільської ради, роботодавцями та службою зайнятості на території здійснення повноважень ради;

§         сприяння продуктивній вільнообраній зайнятості населення, спрямованій на підвищення його життєвого рівня;

§         регулювання та детінізація ринку праці, сприяння зайнятості населення, посилення соціального захисту від безробіття;

§         сприяння створенню робочих місць, розширенню сфери прикладання праці та збільшенню обсягів працевлаштування незайнятого населення, яке мешкає на території здійснення повноважень сільською радою, на вільні та новостворені робочі місця, у тому числі за сприяння дотацій на створення роботодавцями додаткових робочих місць;

§         сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних, які проживають на території здійснення повноважень сільської ради, та забезпечення їх зайнятості шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності;

§         забезпечення розширення видів оплачуваних громадських робіт та   зростання обсягів залучення до них місцевих безробітних;

§         підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці шляхом професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.

Джерела фінансування програми: кошти підприємств та організацій, місцевих бюджетів, іноземних та внутрішніх інвесторів,  кредитних спілок та банків, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонду), інші, які передбачені чинним законодавством.

Територія Гавришівської сільської ради як адміністративно-територіальної одиниці складається з села Гавришівка. Центр сільської ради знаходиться за 10 км від міста Вінниця.

Територія Гавришівської сільської ради являє собою компактний масив з населеним пунктом в селі Гавришівка,  в якому знаходиться ВОКП “Аеропорт Вінниця”, військова частина, ДВП “Росава”, ТОВ “Наші лани”, ПП “Волость”,  ТОВ “Агроград В”.

      Всього в межах території сільської ради  2729,3 га землі, в т.ч. ріллі – 1645, 8 га. Землі населеного пункту становлять 290 га.

Кількість населення –  1831 чол., проживають в 766 будинках. Село майже повністю газифіковане та телефонізоване.

 На території села працюють заклади соціальної сфери:

-         середня школа на 250 учнів;

-         дві бібліотеки (шкільна і сільська);

-         будинок культури;

-         медична амбулаторія;

-         відділення зв’язку;

-         ветеринарний пункт;

-         7 торгових точок (товари змішаної групи).

         Транспортне сполучення – 12 рейсів маршрутного автобуса щоденно по маршруту Вінниця-Гавришівка, Гавришівка-Вінниця.

І. Основні характеристики території, на якій здійснює повноваження

сільська рада

Назва сільської ради    Гавришівська сільська рада Віннницького району

Відстань до адміністративного центру району     до м. Вінниця   –10 км                       

Кількість автобусних рейсів на день 12:    до м. Вінниця                                        

Основні демографічні характеристики Гавришівської  територіальної громади станом на 1 січня  2016 р.  

    

1.

Чисельність населення – усього (осіб)

1831

 

              у т. ч. працездатного віку

950

 

                                 з них:

 

 

                       Жінки

 

 

                       молодь віком до 35 років

 

 

                               у т. ч. :

 

 

                            неповнолітні

355

 

                            діти-сироти та діти, які залишилися без   
                            батьківської  опіки

 

 

                            випускники загальноосвітніх шкіл

 

 

                            випускники професійно – технічних навчальних
                             закладів

 

 

                            особи, які повернулися після строкової служби у 

                            Збройних  Силах України

 

2.

Особи, які повернулися з місць позбавлення волі

 

3.

Пенсіонери – усього

444

 

                            З них одинокі, які потребують догляду

48

4.

Інваліди

8

 

5.

Працюють на підприємствах, в установах та  організаціях на території здіснення повноважень Гавришівської сільської ради – усього

 

 

                                з них:

 

 

                            жінки

 

 

                            молодь віком до 35 років

 

 

6.

Працездатне населення, яке працює на  постійних або тимчасових роботах за межами селища  – усього

 

 

                               з них:

 

 

                             у м. Вінниці

 

 

                             за межами області

 

 

      На території, де здійснює свої повноваження рада, функціонують:

 

Назва галузі

Назви підприємств, установ, організацій

Кількість працівників

Усього

      у тому числі:

на сезонних роботах

працюють за цивільно-правовими договорами

1

2

3

4

5

 

Промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт, зв’язок

Поштове відділення

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство

(включаючи фермерські господарства)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітні установи

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст

24

 

 

Шкільна бібліотека

1

 

 

 

 

 

 

 

Медичні установи

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунально-побутове обслуговування населення   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура та спорт

Сільський будинок культури

3

 

 

Сільська бібліотека

1

 

 

Торгівля та громадське

харчування

Кафе-бар «Затишок»

2

 

 

Магазин

2

 

 

Торгові точки (всього 6)

6

 

 

Культові споруди

ПЦКП

1

 

 

ПЦМП

1

 

 

Костьол

1

 

 

Підприємці – фізичні особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населені пункти, які розташовані на території здійснення повноважень
Гавришівської сільської ради

 

 

 

Назва

 

Загальна  площа с/г угідь *

     (га)

Кількість особистих селянських господарств*(одиниць)

Загальна  площа особистих селянських господарств*

 (га)

Чисельність

членів особистих селянських господарств*(осіб)

1. Село Гавришівка

393,8

989

563,65

1551

*/ станом на 1 січня 2017 р

ІІ. Основні параметри ринку праці територіальної громади

 

№ з/п

Показники

2016 рік

2017 рік

1.

Чисельність незайнятого населення на обліку в службі зайнятості:

 

 

     1.1.

                 -  на початок року

 

 

1.2.

                 -  звернулося до центру зайнятості   
                     протягом року

 

 

2.

З р. 1. особи, які належать до слабозахищених верств населення

 

 

3.

З р. 1. інваліди у працездатному віці

 

 

4.

З р. 1. жінки

 

 

5.

З р. 1. молодь до 35 років        

 

 

 

                                      – випускники ЗОШ

 

 

 

                                      – випускники ПТНЗ

 

 

 

                                      – випускники ВУЗів

 

 

6.

З р. 1.  :  – працевлаштовано        

 

 

 

             – знято з обліку без  працевлаштування

 

 

7.

Чисельність незайнятого населення на обліку в службі зайнятості на кінець року

 

 

 

ІІІ. Перспективи розширення сфери застосування праці за рахунок створення робочих місць

 

 

Назва підприємства, установи, організації

 

 

Планується створити робочих місць усього*

 

 

У розрізі професій, спеціальностей

у т. ч.  з джерел фінансування:

Кошти ПОУ

Інвестиції

у т. ч. іноземні

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття**

Інші

інші

Разом

 

 

 

 

 

 

 

у т.ч.

І. Юридичними особами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Підприємцями – фізичними особами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

*/ створене робоче місце – місце застосування праці, на яке прийнято працівника або яке створено після реєстрації фізичної особи – підприємця чи у процесі діяльності самозайнятих осіб – платників податку з доходів фізичних осіб.

**/ додаткові робочі місця, які створені роботодавцями за сприяння дотацій з Фонду  для працевлаштування безробітних, а також створені шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності.

 

ІУ. Бронювання робочих місць для працевлаштування слабозахищених у соціальному плані категорій населення відповідно до

Закону України „Про зайнятість населення”.

 

Назва підприємств, організацій, установ

Чисель-ність працюю

чих

у т. ч. з числа слабоза-

хищених

Кількість заброньованих робочих місць

Категорія квоти

Термін працевлаштування (квартал)

Усього:

 

 

 

 

 

у т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У. Працевлаштування безробітних центром зайнятості на вільні та новостворені робочі місця

 

Працевлаштування

осіб

Термін виконання

На вільні та новостворені робочі місця - усього

 

 

у т.ч.

  - за договорами на сезонні роботи

 

 

  - на дотаційні робочі місця,

 

 

  - на  заброньовані робочі місця

 

 


УІ. Залучення безробітних до підприємницької діяльності.

 

 

Напрями діяльності

Усього безро-бітних, осіб

 

Термін виконання

 

Джерела фінансування*

1)      Створення фермерських господарств;

2)      Створення особистих селянських господарств;

3)      Розвиток сільського зеленого туризму;

4)      Заготівля сільськогосподарської продукції, фруктів та ягід;

5)      Розвиток побутових послуг на селі;

6)      Вирощування с/г продукції;

7)      Вирощування ВРХ, свиней, кролів, птиці тощо.

 

 

 

*/  - одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності за       

        рахунок коштів Фонду;

     - кредити фінансових установ;

     - власні кошти;

     - інші джерела.

УІІ. Організація оплачуваних громадських робіт

 

Джерела фінансування

Кількість

учасників робіт, безробітних

Перелік об’єктів та видів робіт

Розрахункова потреба в коштах

(тис. грн.)

Термін виконання

Кошти сільської ради

 

 

 

 

Кошти підприємств

 

 

 

 

Кошти Фонду

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

УІІІ. Прогнозування  витрат коштів на оплату праці безробітних, які візьмуть участь в оплачуваних громадських роботах за видами робіт

 

Види робіт

Кількість учасників, які будуть виконувати роботи

Термін проведення робіт

Загальна сума витрат

(тис. грн.)

Джерела фінансу-вання

Благоустрій та озеленення території населених пунктів, кладовищ, зон відпочинку і туризму, придорожніх смуг

 

 

 

 

Підсобні роботи на будівництві або ремонті об’єктів соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків, закладів культури та охорони здоров'я, будинків для осіб похилого віку та інвалідів, дитячих оздоровчих таборів)

 

 

 

 

Упорядкування місць меморіального поховання, які мають офіційний статус.

 

 

 

 

Планування організації оплачуваних громадських робіт через територіальний центр та Товариство Червоного Хреста України

у т. ч.

 

 

 

 

Догляд за особами похилого віку та інвалідами, а також догляд за хворими в закладах охорони здоров’я та допоміжні роботи у дитячих будинках, домах для людей похилого віку

 

 

 

 

Виконання сільськогосподарських робіт (під час весняно-польових робіт, збирання урожаю, сінокосіння)

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

ІХ. Забезпечення професійного навчання безробітних

з/п

Показники

Усього осіб

Термін виконання

1.

Чисельність безробітних, які будуть направлені на  профнавчання  протягом 2016року, всього осіб

 

 

 

із них будуть направлені за видами навчання на:

 

 

1.1

професійну підготовку

 

 

1.2

професійну перепідготовку

 

 

1.3

підвищення кваліфікації

 

 

 

Із рядка 1.3 підвищуватимуть  кваліфікацію :

 

 

1.3.1

за програмами стажування безпосередньо на виробництві

 

 

1.3.2

на курсах цільового призначення

 

 

2.

Із рядка 1 будуть направлені :

 

 

2.1

на профпідготовку випускники  шкіл

 

 

2.2

на перепідготовку випускники ПТНЗ, вищих  навчальних закладів

 

 

2.3

молодь до 35 років

 

 

2.4

Жінки

 

 

3.

Із рядка 1 буде направлено на  профнавчання:

 

 

 

   на  замовлення роботодавців

 

 

 

 Із рядка 3 набуватимуть професії  :

 

 

3.1

для сільського господарства

 

 

 

у т.ч. длябурякоцукрового комплексу

 

 

3.2

для сфери побутового обслуговування сільського населення

 

 

3.3

за індивідуальними робочими  навчальними планами та програмами безпосередньо на виробництві

 

 

 

Х. Дані щодо організації професійного навчання  безробітних у розрізі професій, напрямів та за видами навчання

з/п

Назва професій,

спеціальностей, напрямів, за якими  організовуватиметь-

ся профнавчання безробітних

у т.ч. на замовлення роботодавців

Усього навчатиме

ться осіб за професією,

спеціаль-ністю, напрямом

у т. ч.   за видами   навчання

Місце працевлаш

тування

безробітного після  набуття професії

кіль-кість

дата задово-лення потреби

 

підго-товка

пере-підго-товка

підви-щення каліфі-

кації

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІ. Проведення  групових  та масових профорієнтаційних заходів

 

№ з/п

Назва заходу

Відповідальні

Термін виконання

1.

 

 

1.1

Масові та групові профінформаційні заходи для учнівської молоді з орієнтації на актуальні на ринку праці професії:

„Ярмарок професій” (із залученням представників професійно-технічних навчальних закладів)

 

 

1.2

„День кар’єри” (із залученням представників ринкоутворюючих підприємств)

 

 

1.3.

„Уроки реального  трудового життя” для учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл

Директор районного центру зайнятості,

директор ЗОШ

 

2.

Методичні семінари для працівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо організації профорієнтаційної роботи зі школярами

Директор ЗОШ, директор районного центру зайнятості

 

3.

Участь спеціалістів центру зайнятості у батьківських зборах з метою інформування батьків учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл про актуальні на ринку праці професії та розкриття переваг вибору робітничих професій

Директор ЗОШ, директор районного центру зайнятості

 

 

4

Оновлення „Барометру професій" та матеріалів в інформаційних куточках центрів зайнятості у загальноосвітніх навчальних закладах щодо актуальних на ринку праці професій та послуг служби зайнятості для випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

Директор районного центру зайнятості

 

 

Заходи* щодо реалізації програми зайнятості населення на території здійснення повноважень Гавришівською сільською радою на 2017 рік

№ п/п

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

А

1

2

3

Професійно – освітня підготовка кадрів, підвищення якості робочої сили

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

Збереження і створення робочих місць, сприяння розвитку підприємництва та самостійної зайнятості населення

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

 

Регулювання соціально – трудових відносин

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж